Infrastruktur

Vi utfører infrastruktur og utarbeiding av bl.a. nye hytteområder.

Vi har svært god kompetanse på både veg, vann og avløp, hvor flere ansatte med både ADK-sertifikat og godkjent for fjellsprenging.

  • Nytt hyttefelt med 16 nye tomter øverst i Ølnesseter hyttegrend (veg, vann, avløp, strøm og mulighet for fiber)
  • Hellebekkseter – nytt område med 11 tomter (veg, vann, avløp, strøm og mulighet for fiber)