Tomtegraving i Valdres

Vi har god erfaring med tomtegraving i Valdres, hvor vi pr i dag utfører ca. 40 hyttetomter årlig – og vi har fortsatt god kapasitet.

Av hytteområder hvor vi har spesielt mange tomter, kan følgende nevnes spesielt:

  • Bagn Vestås – Hellebekk, Ølnesseter hyttegrend, m.fl.
  • Aurdalssåsen – Danebubakken, Damtjednlie, Alpingrenda, m.fl.
  • Vaset – Brakastølen, m.fl.

Vi er også behjelpelig med betongarbeid (grunnmur/plate) og pynting av utearealer – bl.a. med natursteinsmurer.